dissabte, de març 25, 2006

Registre

Ahir, després de realitzar tots els tràmits d'inscripció en línia amb la Generalitat de Catalunya, es van entregar les còpies en paper dels estatuts i l'acta fundacional signada pels socis fundadors, a efectes de registre, a una oficina de la Seu d'Urgell.

Els fins de l'associació són:

1 - Impulsar el desenvolupament socio econòmic de les zones de muntanya per evitar el seu despoblament.
2 - Impulsar el reconeixement social del pagés, com a constructor del paisatge i com a custodi del medi natural muntanyenc.
3 - Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels habitants de les zones de muntanya, especialment de la gent gran, i per la creació d'iniciatives per a la gent jove per assegurar el relleu generacional.
4 - Vetllar pel manteniment de les activitats tradicionals de la muntanya tant les económiques com les culturals, i pel respecte dels drets, usos i costums dels habitants de les muntanyes.
5 - Promoure iniciatives encaminades a la creació d'ocupació a les zones de muntanya en general, i als municipis de Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà i Organyà en particular.
6 - Promoure les iniciatives necessaries per poder participar en la gestió sostenible del territori de dits municipis.
7 - Promoure les iniciatives necessaries per fomentar la restauració i el manteniment del patrimoni cultural material i inmaterial.
8 - Poder participar activament en plans de desenvolupament sostenible a nivell local, comarcal, nacional, estatal i internacional que afectin a dits municipis o a les zones de muntanya.
9 - Recuperar, potenciar i divulgar els valors culturals, paisatgistics i naturals de la muntanya.
10 - Intercanviar experiències i coneixements amb altres comunitats de muntanya d'arreu del mon.

divendres, de març 17, 2006

Acta fundacional de l'associació

El dia 11 de març del 2006 es va constituir l'associació Muntanyes de Vida, a Sallent, Coll de Nargó (Alt Urgell). Es van aprovar els estatuts pels quals es regirà la seva activitat i es va escollir la primera junta directiva.