dissabte, de març 25, 2006

Registre

Ahir, després de realitzar tots els tràmits d'inscripció en línia amb la Generalitat de Catalunya, es van entregar les còpies en paper dels estatuts i l'acta fundacional signada pels socis fundadors, a efectes de registre, a una oficina de la Seu d'Urgell.

Els fins de l'associació són:

1 - Impulsar el desenvolupament socio econòmic de les zones de muntanya per evitar el seu despoblament.
2 - Impulsar el reconeixement social del pagés, com a constructor del paisatge i com a custodi del medi natural muntanyenc.
3 - Vetllar per la millora de la qualitat de vida dels habitants de les zones de muntanya, especialment de la gent gran, i per la creació d'iniciatives per a la gent jove per assegurar el relleu generacional.
4 - Vetllar pel manteniment de les activitats tradicionals de la muntanya tant les económiques com les culturals, i pel respecte dels drets, usos i costums dels habitants de les muntanyes.
5 - Promoure iniciatives encaminades a la creació d'ocupació a les zones de muntanya en general, i als municipis de Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà i Organyà en particular.
6 - Promoure les iniciatives necessaries per poder participar en la gestió sostenible del territori de dits municipis.
7 - Promoure les iniciatives necessaries per fomentar la restauració i el manteniment del patrimoni cultural material i inmaterial.
8 - Poder participar activament en plans de desenvolupament sostenible a nivell local, comarcal, nacional, estatal i internacional que afectin a dits municipis o a les zones de muntanya.
9 - Recuperar, potenciar i divulgar els valors culturals, paisatgistics i naturals de la muntanya.
10 - Intercanviar experiències i coneixements amb altres comunitats de muntanya d'arreu del mon.